Συνεργείο Mercedes

Smart (W450)

100
 • Λάδι
 • Φίλτρο λαδιού
 • Φίλτρο αέρα
 • Φίλτρο καμπίνας
 • Εργασία
 • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
 • Προγραμματισμός επόμενου servise
 • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

A Class (W169)

135
 • Λάδι
 • Φίλτρο λαδιού
 • Φίλτρο αέρα
 • Φίλτρο καμπίνας
 • Εργασία
 • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
 • Προγραμματισμός επόμενου servise
 • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

SLK (W170) / E200 (W210)

145
 • Λάδι
 • Φίλτρο λαδιού
 • Φίλτρο αέρα
 • Φίλτρο καμπίνας
 • Εργασία
 • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
 • Προγραμματισμός επόμενου servise
 • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

C200 (W203) / CLK (W209) / E200 (W211)

150
 • Λάδι
 • Φίλτρο λαδιού
 • Φίλτρο αέρα
 • Φίλτρο καμπίνας
 • Εργασία
 • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
 • Προγραμματισμός επόμενου servise
 • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)