Συνεργείο Mercedes

Smart (W450)

100
  • Λάδι
  • Φίλτρο λαδιού
  • Φίλτρο αέρα
  • Φίλτρο καμπίνας
  • Εργασία
  • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
  • Προγραμματισμός επόμενου servise
  • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

A Class (W169)

135
  • Λάδι
  • Φίλτρο λαδιού
  • Φίλτρο αέρα
  • Φίλτρο καμπίνας
  • Εργασία
  • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
  • Προγραμματισμός επόμενου servise
  • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

SLK (W170) / E200 (W210)

145
  • Λάδι
  • Φίλτρο λαδιού
  • Φίλτρο αέρα
  • Φίλτρο καμπίνας
  • Εργασία
  • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
  • Προγραμματισμός επόμενου servise
  • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)

C200 (W203) / CLK (W209) / E200 (W211)

150
  • Λάδι
  • Φίλτρο λαδιού
  • Φίλτρο αέρα
  • Φίλτρο καμπίνας
  • Εργασία
  • Λεπτομερής έλενχος όλων των μηχανικών μερών του οχήματος
  • Προγραμματισμός επόμενου servise
  • Αναγνώριση και έλεγχος μνήμης βλαβών (Star Diagnostic)